logo

Tag : közbeszerzés

kalapács

Kúria elvi határozata

A Kúria a bíróság kijelölésének témakörében hozott elvi jelentőségű határozatot, azaz a 3/2017. közigazgatási elvi határozat Abban a kérdésben kellett a Kúriának dönteni, vajon a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatát az egységes per szerinti áttétel alkalmazása előtt felülvizsgáló, jogerős, bírósági ítélet esetén a folyamatban lévő érvénytelenségi per tekintetében melyik bíróság az illetékes. A Kúria általi kijelölést indítványozó Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság szerint a közigazgatási per lezárulta miatt a polgári perrel való egyesítés nem lehetséges a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 164. § (6) bekezdése alapján. A Kúria arra az álláspontra helyezkedett, hogy […]

döntőbizottsági határozat

Közbeszerzési törvény (Kbt.) angolul

Megjelent az új Kbt. angol nyelvű verziója A Közbeszerzési Hatóság elkészítette a közbeszerzésekről szóló 2015. évi  CXLIII.törvény angol nyelvű verzióját. Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy a dokumentum nem tekinthető hivatalos fordításnak. A törvény 2017. február 1-től hatályos angol nyelvű verziója elérhető innen.   Forrás: Közbeszerzési Hatóság

Új útmutatók

Új útmutatók jelentek meg a Közbeszerzési Értesítőben A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács új útmutatót bocsátott ki a Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pontja szerinti jogsértés súlyosságának megítéléséhez kapcsolódó szempontokról, amely – a Kbt. 197. § (7) bekezdéséhez kapcsolódóan – a 2017. január 1. és 2017. március 31. közötti időszakban irányadó, a Kbt.62. §-a (1) bekezdésének q) pontja szerinti kizáró ok megfelelő alkalmazásához kíván segítséget nyújtani a jogalkalmazók számára. A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács új útmutatót bocsátott ki […]

Módosuló jogszabály

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 16. szám (E rendelet alkalmazásában) „29a. nonprofit szervezet: az egyesület, köztestület, alapítvány, közalapítvány, alapítvány vagy közalapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége, nonpro’t gazdasági társaság, szociális szövetkezet, helyi önkormányzat, költségvetési szerv, egyházi jog személy, európai gazdasági egyesülés, európai szövetkezet, európai területi társulás, társasház, építőközösség, kivéve a biztosító egyesületet, a politikai pártot és a munkáltatói vagy munkavállalói érdekképviseleti szervezetet,” 4. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. […]

A Közbeszerzési Hatóság Elnökének új tájékoztatója

A Közbeszerzési Hatóság Elnökének új tájékoztatója   A Közbeszerzési Értesítő 2017. évi 6. számában jelent meg a Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások ellenőrzésével kapcsolatos változásokról.   A Közbeszerzési Értesítő itt, az Elnöki Tájékoztató itt érhető el.

2017. január 1-jével módosuló közbeszerzési szabályozás – Naprakész tudás a változásokról

2017. január 1-jével módosuló közbeszerzési szabályozás – Naprakész tudás a változásokról   2017. január 1-jével számos releváns módosítás és újítás került bevezetésre a közbeszerzési jog területén, mely mind az ajánlatkérőknek mind az ajánlattevőknek(részvételre jelentkezőknek) jelentős változás a korábbi szabályozásokhoz képest. Egy-egy törvényi módosulás nem megfelelő értelmezése vagy nem időben történő alkalmazása jogszabályba ütközéssel járhat, így a változó releváns szabályokat vizsgáljuk meg most közösen közelebbről, hogy naprakész tudással rendelkezzünk. Legjelentősebb módosításnak mondható, hogy a közbeszerzési­ értékhatárok – melyeket a 2016. évi […]

EU Zöld közbeszerzési követelmények utakra vonatkozóan magyarul

EU Zöld közbeszerzési követelmények utakra vonatkozóan magyarul   Az Unió idén júniusban tette közzé az utak tervezésére, kivitelezésére és karbantartására vonatkozó alap- és átfogó  GPP követelményeket angol nyelven, amelyek mostantól 23 nyelven- köztük magyarul is- elérhetők. Az új  dokumentum az „utak” termékcsoportra vonatkozóan kidolgozott EU GPP-követelményeket tartalmazza, és kiegészítésül készült hozzá egy útmutató is, amely tájékoztatást nyújt arról, hogy miként építhetők be eredményesen ezek a GPP-követelmények a közbeszerzési eljárásba. A kísérő technikai háttérjelentés részletesebben ismerteti e követelmények kiválasztásának indokait, és […]

Személycserék a közbeszerzési felügyelet terén

Személycserék a közbeszerzési felügyelet terén   Császár Dániel helyett Csányi István Tavaly december 15. óta új helyettes államtitkár felügyeli a közbeszerzési területet a tárcán belül. Császár Dániel eddigi helyettes államtitkár ugyanis másik területet kapott ugyanebben a rangban a tárcán belül. A minap azt vettük észre, hogy egy fontos fejlesztéspolitikai terület élén hajtott végre személycserét a kormányfő, ennek részletei: Rövid miniszterelnöki határozat jelent meg még tavaly december 15-én, amely csak azt rögzítette, hogy Orbán Viktor attól a naptól új helyettes államtitkárt […]

Paks II. és Brüsszel

Paks II. és Brüsszel Belső dokumentumok szerint a francia kormány stratégiáját javasolhatták a magyar kormánynak Brüsszelből, arra vonatkozóan, mivel indokolják meg a közbeszerzés kiírásának hiányát. „Maga az Európai Bizottság adott javaslatokat Magyarországnak arra vonatkozóan, milyen érvekkel lehetne elérni, hogy az Európai Bizottság lezárja a Paks II. bővítésével kapcsolatban folytatott vizsgálatokat” – abszurdnak hangzik, de ez derült ki azokból a belső dokumentumokból, amelyeket megszerzett az EurActive. A hírportál birtokába kerül bizottsági emlékeztetők alapján az energiapolitikai főigazgatóság feje, Dominique Ristori 2016. február […]

3-as metró

Alstom-ügy

Alstom-ügy   Az Alstom metrókocsik 2006-os közbeszerzését vizsgáló ideiglenes fővárosi bizottság aggályosnak és jogszerűtlennek tartja a beszerzés egyes eljárásait. Az Együtt szerint az ügyben “kéz kezet mos”, míg a KDNP úgy látja, egymást érik a korrupciós ügyek a baloldalon. Borbély Lénárd, az Alstom metrókocsik közbeszerzését vizsgáló bizottság elnöke közölte, hogy a vizsgálatok alapján úgy tűnik, mintha a közbeszerzési eljárásnak “nehezen lehetett volna” más nyertese, mint az Alstom. Bízik benne, hogy a nyomozás végeztével eredményes munkát végeznek majd a hatóságok – tette hozzá. Borbély […]