logo

Tag : hatáskör

kalapács

Kúria elvi határozata

A Kúria a bíróság kijelölésének témakörében hozott elvi jelentőségű határozatot, azaz a 3/2017. közigazgatási elvi határozat Abban a kérdésben kellett a Kúriának dönteni, vajon a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatát az egységes per szerinti áttétel alkalmazása előtt felülvizsgáló, jogerős, bírósági ítélet esetén a folyamatban lévő érvénytelenségi per tekintetében melyik bíróság az illetékes. A Kúria általi kijelölést indítványozó Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság szerint a közigazgatási per lezárulta miatt a polgári perrel való egyesítés nem lehetséges a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 164. § (6) bekezdése alapján. A Kúria arra az álláspontra helyezkedett, hogy […]