logo

Tag : 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosulása

Módosuló jogszabály

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 16. szám (E rendelet alkalmazásában) „29a. nonprofit szervezet: az egyesület, köztestület, alapítvány, közalapítvány, alapítvány vagy közalapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége, nonpro’t gazdasági társaság, szociális szövetkezet, helyi önkormányzat, költségvetési szerv, egyházi jog személy, európai gazdasági egyesülés, európai szövetkezet, európai területi társulás, társasház, építőközösség, kivéve a biztosító egyesületet, a politikai pártot és a munkáltatói vagy munkavállalói érdekképviseleti szervezetet,” 4. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. […]