logo

Szerzői jogi nyilatkozat

Szerzői jogi nyilatkozat

A kozbeszerzesiforum.hu honlapon megjelenő tartalmak, így a publikációk, a közbeszerzési döntőbizottsági határozatok és ítéletek kivonatai, egyéb tanulmányok, a szakcikkek, a grafika vagy bármely más szerzői mű (a továbbiakban: “mű/vek”) szerzői jogi oltalom alatt állnak, ez alól kivételt képeznek a szakmai-kérdések válaszok oldalon feltett közbeszerzési szakmai kérdések és az arra adott válaszok.

Ha maga a mű külön nem jelöli, úgy a mű szerzői vagyoni jogainak jogosultja a Közbeszerzési Fórum Bt. (székhely: 2040 Budaörs, Ötvös utca 2.).

A művek szerzői – a művekben olvasható eltérő rendelkezések hiányában – műveik többszörözését a következők szerint engedélyezik. Többszörözés csak a mű elolvasása céljából, személyes használatra van mód, azonban ezen kívül semmilyen formában sem engedélyezett a kozbeszerzesiforum.hu oldalon található anyagok többszörözése, vagy tárolása elektronikus adattárban.

A fentiekre tekintettel tilos a művek fentiektől eltérő bármely technikai módszerrel, bármely típusú adathordozóra történő többszörözése, átdolgozása, terjesztése, nyilvánossághoz közvetítése, vagy más módon történő felhasználása Közbeszerzési Fórum Bt., illetve a mű más jogosultjának külön írásbeli engedélye nélkül.

Ez a tilalom nem érinti az 1999. évi LXXVI. szerzői jogról szóló törvényben szabályozott szabad felhasználási eseteket, amelyekre azonban kizárólag a törvényben meghatározott felhasználói kör részére, illetve a törvényben meghatározott célból és mértékben van lehetőség.

A művek bármely más felhasználásához a szerző(k) külön írásbeli hozzájárulása szükséges.

 

Közbeszerzési Fórum Bt.