logo

Példátlan Európában: végignézhetjük az M6-os autópálya meghosszabbítását

Európában Magyarországon lesz először példa arra, hogy egy civil szervezet az elejétől a végéig hivatalosan végigkövetheti egy állami autópálya beruházás közbeszerzésének minden egyes lépését – jelentette be egy mai sajtótájékoztatón a kiválasztott szervezet, a Transparency International Magyarország ügyvezetője. Martin József Péter tájékoztatása szerint ők felügyelhetik az M6-os autópálya Bóly és Ivándárda közötti közel 20 km-es, az országhatárig tartó szakaszának építéséhez kapcsolódó előkészítési és kivitelezési feladatokat. Erről háromoldalú megállapodás született a magyar hatóságokkal, illetve az Európai Bizottsággal. Mindhárom fél hangsúlyozta, hogy a megállapodás a nyilvánosság erején keresztül is növelheti a közbeszerzések átláthatóságát és segítheti a jó gyakorlatok terjedését, illetve bemutatását.

A három fél között született polgárjogi szerződést Integritási Megállapodásnak nevezik, amelynek az a lényege, hogy az Európai Bizottság által finanszírozott különböző uniós projektek magyar hatóságok általi lebonyolításába, pontosabban a közbeszerzési eljárás minden fázisába civil monitort vonnak be.

Az Európai Bizottság a 2014-2020-as ciklusban ezt az Integritási Megállapodást 11 tagállam összesen 17 projektje esetében köti meg. Magyarországról kettő projekt kerül majd a civil monitorok elé, az M6-os autópálya projektje mellett várhatóan a Tisza-Túr víztározó építése lesz a másik (utóbbiról a megállapodás még előkészítés alatt áll).

Vitályos Eszter, a Miniszterelnökség államtitkára azt jelezte, hogy Magyarország az átláthatóság támogatása érdekében kezdetben több projektet is javasolt felvenni az Integritási Megállapodások körébe, végül a Bizottság a többi tagállamban elfogadott projektekre is tekintettel Magyarországról kettőt választott ki. Olaszországból 4 projekt, Romániából 3 projekt “vesz részt” az Integritási Megállapodásban.

Nagy Róbert, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. vezérigazgatója, az M6-os projekt kapcsán az állami ajánlatkérő oldaláról elmondta:
“a kb. 19 km hosszú autópálya szakasz előkészítése folyamatban van a NIF Zrt.-nél. Idén év végére várható a tervezési közbeszerzés eljárást megindító ajánlati felhívásának megjelenése. A nyertes tervezőnek 2017 év végére kell elkészítenie a kiviteli és az engedélyezési terveket. Ezt követően lesz indítható a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás, melynek eredményes zárását követően 2018. II. negyedévében kezdődhet meg a szakasz építése.”
Az Integritási Megállapodás 2019. december 31-ig szól, de ha a projekt ezen túlnyúlna, akkor meghosszabbítható a futamideje.

“Azt reméljük, hogy a független, az átláthatósági kritériumokat kikényszerítő monitorozásnak köszönhetően talán javul a közbeszerzések iránti közbizalom”
– mondta az eseményen Martin József Péter, a Transparency International Magyarország ügyvezető igazgatója.

Pascal Boijmans, az Európai Bizottság Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság főosztályvezetője többek között azt hangsúlyozta, hogy
“Az uniós alapok a közberuházások elengedhetetlen forrásai az Unió tagállamaiban, ezért zéró toleranciát tanúsítunk a szabálytalan felhasználásukat illetően. Jelenleg 17 pilot integritási megállapodást támogatunk 11 tagállamban, amelyből kettő Magyarországon valósul meg. A Transparency Internationallel e téren való együttműködésünk egy nagyszerű lehetőség arra, hogy a közpénzek elköltése hatékonyabban és átláthatóbban történjen, valamint hogy erősítse a közbizalmat és megelőző csapást mérjen a korrupcióra. Ezek a pilot projektek továbblépést jelentenek az uniós alapok védelmét illetően, és elkötelezettek vagyunk a kezdeményezés sikere iránt.”

Szalóki Flórián – közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, az Irányító Hatóság képviseletében többek között azt mondta:
“A fejlesztési tárca nyitottan, érdeklődéssel fogadta az Európai Bizottság Integritási Megállapodások alkalmazását szorgalmazó kezdeményezését. Az együttműködés az uniós támogatási intézményrendszer hasznos eszköze lehet az átlátható közbeszerzési gyakorlat további erősítésében. A kölcsönös tapasztalatcsere nemcsak a résztvevők számára lesz előnyös, a közbizalom remélt növekedése közös érdeket szolgál.”

Mit jelent a gyakorlatban az Integritási Megállapodás az M6-os esetében?

Az Integritási Megállapodás értelmében egy Átláthatósági Tanácsadó Testület alakul, ami az Ajánlatkérő (NIF Zrt.), az Irányító Hatóság, valamint a Monitor (Transparency International Magyarország Alapítvány) egy-egy képviselőjéből áll, titkársági feladatait a Monitor látja el. A monitor figyelemmel kíséri a közbeszerzési eljárás minden fázisát (ideértve annak előkészítését és a szerződés teljesítését is), ellenőrzi az eljárás, illetve annak előkészítése jogszerűségét és átláthatóságát. A monitor részéről egy kijelölt képviselő részt vesz a közbeszerzési eljárások előkészítésében és lebonyolítása során a bíráló bizottságban, betekinthet a közbeszerzési eljárás dokumentumaiba. Ezen felül a kijelölt személy részt vehet az Irányító Hatóságnak a beruházással kapcsolatban folytatott ún. “C” szintű helyszíni műszaki ellenőrzésén, ahol többek között vizsgálja, hogy a kivitelezési munkák összhangban vannak-e a beruházás kivitelezésére vonatkozó szerződésben foglaltakkal. A Monitor a Beruházáshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások során jelentéseket készít, amelyekben megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás adott fázisa kielégíti-e a tisztesség és az átláthatóság legmagasabb szintű kívánalmait. A Monitor a tapasztalatairól rendszeresen nyilvános jelentést ír.

(forrás:http://www.portfolio.hu/unios_forrasok/uzletfejlesztes/peldatlan_europaban_vegignezhetjuk_az_m6-os_autopalya_meghosszabbitasat.239301.html)

  • Share

Leave a reply