logo

Kúria elvi határozata

kalapács

A Kúria a bíróság kijelölésének témakörében hozott elvi jelentőségű határozatot, azaz a 3/2017. közigazgatási elvi határozat

Abban a kérdésben kellett a Kúriának dönteni, vajon a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatát az egységes per szerinti áttétel alkalmazása előtt felülvizsgáló, jogerős, bírósági ítélet esetén a folyamatban lévő érvénytelenségi per tekintetében melyik bíróság az illetékes.

A Kúria általi kijelölést indítványozó Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság szerint a közigazgatási per lezárulta miatt a polgári perrel való egyesítés nem lehetséges a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 164. § (6) bekezdése alapján.

A Kúria arra az álláspontra helyezkedett, hogy a közigazgatási per megindítása önmagában megalapozza az egységes per szabályainak alkalmazását hatásköri szempontból, ezt nem befolyásolja a közigazgatási per stádiuma.

A Kúria a közigazgatási és munkaügyi bíróság kijelöléséről határozott.

A Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak külön kell elbírálnia a polgári jogi kérdést az egyesítés hiánya miatt.

  • Share

Leave a reply