logo

Közbeszerzési értékhatárok 2017-ben

2017. évi közbeszerzési értékhatárok

 

A Költségvetési törvényben szereplő euró-értékek magyar nemzeti valutában való kifejezett értékeit a 2015/C 392/01 bizottsági közlemény tartalmazza.   A I.-II.-III. pontok a 2016. évi CLVII. törvényben (Költségvetési törvény) és az említett közleményben szereplő információk.

I. Nemzeti közbeszerzési értékhatár

A) Nem közszolgáltatói szerződések esetén
árubeszerzés 15 millió forint
építési beruházás 25 millió forint
építési koncesszió 100 millió forint
szolgáltatás megrendelése 15 millió forint
szolgáltatási koncesszió 30 millió forint
B) Közszolgáltatói szerződések esetén
árubeszerzés 50 millió forint
építési beruházás 100 millió forint
szolgáltatás megrendelése 50 millió forint
építési koncesszió 200 millió forint
szolgáltatási koncesszió 100 millió forint.

 

II. Uniós közbeszerzési értékhatárok

 

A) Nem közszolgáltatói szerződések esetén

Árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése:

a) a Kbt. 5. § (1) bekezdés a) és b) pont szerinti AK-k, és ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében szerepel: 135 000 euró, 41 427 450.- Ft

b) a Kbt. 5. §-a szerinti egyéb AK, valamint az 5. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott AK, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében nem szerepel: 209 000 euró, 64 135 830.- Ft

c)  a Kbt. 3. mellékletében szereplő szociális és egyéb szolgáltatás: 750 000 euró, 230 152 500.- Ft

Építési beruházás: 5 225 000 euró, 1 603 395 750.- Ft

Építési koncesszió és a szolgáltatási koncesszió: 5 225 000 euró, 1 603 395 750.- Ft

Tervpályázati eljárás:

a) 135 000 euró (41 427 450.- Ft) és 209 000 euró (64 135 830.- Ft) a fenti AK-i csoportosítás szerint, ha a tervpályázati eljárás eredményeként szolgáltatás megrendelésére kerül sor,

b) 135 000 euró (41 427 450.- Ft) és 209 000 euró (64 135 830.- Ft) a fenti AK-i csoportosítás szerint minden olyan tervpályázati eljárás esetében, amelynek pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege eléri vagy meghaladja ezeket az értékhatárokat.

B) Közszolgáltatói szerződések esetén

a) árubeszerzés, valamint a szolgáltatás megrendelés: 418 000 euró,128 271 660.- Ft

b) építési beruházás: 5 225 000 euró, 1 603 395 750.- Ft

c) a Kbt. 3. mellékletében szereplő szociális és egyéb szolgáltatás: 1 000 000 euró, 306 870 000.- Ft

d) építési koncesszió és a szolgáltatási koncesszió: 5 225 000 euró, 1 603 395 750.- Ft

Tervpályázati eljárás:

a) 418 000 euró (128 271 660.- Ft), ha a tervpályázati eljárás eredményeként szolgáltatás megrendelésére kerül sor,

b) 418 000 euró (128 271 660.- Ft), ha a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege eléri vagy meghaladja ezt az értékhatárt.

III. Védelmi és biztonsági célú beszerzések uniós értékhatárai

a) árubeszerzés és szolgáltatás megrendelés: 412 000 euró,

b) építési beruházás: 5 150 000 euró.

A 2016. augusztus 1-jén hatályba lépett védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény (Vbt.) – a 180. § (1) bekezdése szerint – a 2009/81/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

A 2009/81/EK irányelv euróban kifejezett értékeit legutoljára a 2015/2340 (2015. december 15.) bizottsági rendelet (Rendelet) határozta meg 2016. január 1-jétől kezdődően.

A bizottsági rendeletben szereplő euró-értékek magyar nemzeti valutában való kifejezett értékeit a 2015/C 418/01 bizottsági közlemény (Közlemény) tartalmazza.

Védelmi és biztonsági célú beszerzések uniós értékhatárai a Rendelet és a Közlemény szerint:

a) árubeszerzés és szolgáltatás megrendelés: 418 000 euró, 128 271 660.- Ft

b) építési beruházás: 5 225 000 euró, 1 603 395 750.- Ft

A Vbt. 22. § (2)-(3) bekezdése:

A  védelmi beszerzések vonatkozásában e törvényt – a 23. §-ban meghatározottak figyelembevételével – értékhatárra való tekintet nélkül kell alkalmazni.

A biztonsági beszerzések vonatkozásában e  törvényt akkor kell alkalmazni, ha azok értéke eléri vagy meghaladja a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott közbeszerzési értékhatárokat.

  • Share

Leave a reply