logo

Elérhető a Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pontja szerinti Nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóságnál

Elérhető a Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pontja szerinti Nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóságnál

A Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 187. §-a (2) bekezdésének ac) pontjában megfogalmazott feladatát teljesítve naprakészen vezeti és a honlapján közzéteszi a jogsértés súlyosságának mérlegelése nélkül minden olyan döntőbizottsági, vagy annak felülvizsgálata esetén jogerős bírósági határozat számát és a határozathozatal napját, amely megalapozhatja a 62. § (1) bekezdés q) pontja szerinti kizárást. A Közbeszerzési Hatóság felhívja a jogalkalmazók figyelmét, hogy a nyilvántartás tájékoztató jellegű – az abban foglalt adatok nem minősülnek közhitelesnek -, valamint az abban foglalt döntőbizottsági határozatok teljeskörű ismerete szükséges a vonatkozó kizáró ok megállapításához.

A nyilvántartás csak tájékoztató jellegű, nem közhiteles: http://www.kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/kbt-62–1-bekezdes-q-pont-/

A honlaptájékoztatás szerint a KH a jogsértés súlyára való tekintet nélkül adja meg az adatokat azzal, hogy az ajánlatkérőknek mindenkor egyedileg kell felelős döntést hozniuk a jogorvoslati döntések alapján a kizáró ok tényleges fennállása/hiánya tekintetében.

(Forrás: Közbeszerzési Hatóság)

  • Share

Leave a reply