logo

Category : Hírek – Publikációk

Elérhető a 2017. április 1-jétől hatályos Kbt.

Elérhető a 2017. április 1-jétől hatályos Kbt. A Közbeszerzési Hatóság eddigi gyakorlatának megfelelően elkészítette a Kbt.-nek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. évi törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi CLX. törvény, illetve az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi CLXVI. törvénymódosító rendelkezéseivel egybeszerkesztett, 2017. április 1-jén hatályba lépő változatát, amely letölthető innen.

felkiáltó jel

Megjelent a Hatóság életciklusköltség-számításról szóló útmutatója

Megjelent a Közbeszerzési Hatóság életciklusköltség-számításról szóló útmutatója   A Közbeszerzési Hatóság útmutatót bocsátott ki a Kbt. 78. § (4) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásokban alkalmazható életciklusköltség-számítási módszerek alkalmazásáról. Az útmutató a Közbeszerzési Értesítő 35. számában jelent meg, illetve elérhető a Jogi háttér/Jogalkalmazás elősegítése/Útmutatók  menüpontban. Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy a Hatóság útmutatója mellett az annak elkészítésében szakmai támogatást nyújtó Magyar Víz-és Szennyvíztechnikai Szövetség összeállított egy olyan segédanyagot, mely részletesebb módszertani ismeretek elsajátítására ad lehetőséget. További információk ezzel kapcsolatban elérhetőek a MASZESZ hivatalos honlapján: http://www.maszesz.hu/aktivitasaink/kiadvanyaink/eletcikluskoltseg-szamitas-2

Új GPP EU követelményrendszerek jelentek meg magyarul

Új GPP EU követelményrendszerek jelentek meg magyarul Az Unió 2016 októberében tette közzé számítógépekre és monitorokra vonatkozó alap- és átfogó  GPP követelményeket angol nyelven, amelyek mostantól 23 nyelven – köztük magyarul is – elérhetők. A zöld közbeszerzési követelményrendszer magyar nyelvű verziója elérhető a következő linken keresztül:  ITT 

kalapács

Kúria elvi határozata

A Kúria a bíróság kijelölésének témakörében hozott elvi jelentőségű határozatot, azaz a 3/2017. közigazgatási elvi határozat Abban a kérdésben kellett a Kúriának dönteni, vajon a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatát az egységes per szerinti áttétel alkalmazása előtt felülvizsgáló, jogerős, bírósági ítélet esetén a folyamatban lévő érvénytelenségi per tekintetében melyik bíróság az illetékes. A Kúria általi kijelölést indítványozó Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság szerint a közigazgatási per lezárulta miatt a polgári perrel való egyesítés nem lehetséges a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 164. § (6) bekezdése alapján. A Kúria arra az álláspontra helyezkedett, hogy […]

döntőbizottsági határozat

Közbeszerzési törvény (Kbt.) angolul

Megjelent az új Kbt. angol nyelvű verziója A Közbeszerzési Hatóság elkészítette a közbeszerzésekről szóló 2015. évi  CXLIII.törvény angol nyelvű verzióját. Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy a dokumentum nem tekinthető hivatalos fordításnak. A törvény 2017. február 1-től hatályos angol nyelvű verziója elérhető innen.   Forrás: Közbeszerzési Hatóság

Új útmutatók

Új útmutatók jelentek meg a Közbeszerzési Értesítőben A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács új útmutatót bocsátott ki a Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pontja szerinti jogsértés súlyosságának megítéléséhez kapcsolódó szempontokról, amely – a Kbt. 197. § (7) bekezdéséhez kapcsolódóan – a 2017. január 1. és 2017. március 31. közötti időszakban irányadó, a Kbt.62. §-a (1) bekezdésének q) pontja szerinti kizáró ok megfelelő alkalmazásához kíván segítséget nyújtani a jogalkalmazók számára. A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács új útmutatót bocsátott ki […]

Módosuló jogszabály

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 16. szám (E rendelet alkalmazásában) „29a. nonprofit szervezet: az egyesület, köztestület, alapítvány, közalapítvány, alapítvány vagy közalapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége, nonpro’t gazdasági társaság, szociális szövetkezet, helyi önkormányzat, költségvetési szerv, egyházi jog személy, európai gazdasági egyesülés, európai szövetkezet, európai területi társulás, társasház, építőközösség, kivéve a biztosító egyesületet, a politikai pártot és a munkáltatói vagy munkavállalói érdekképviseleti szervezetet,” 4. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. […]

A Közbeszerzési Hatóság Elnökének új tájékoztatója

A Közbeszerzési Hatóság Elnökének új tájékoztatója   A Közbeszerzési Értesítő 2017. évi 6. számában jelent meg a Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások ellenőrzésével kapcsolatos változásokról.   A Közbeszerzési Értesítő itt, az Elnöki Tájékoztató itt érhető el.

2017. január 1-jével módosuló közbeszerzési szabályozás – Naprakész tudás a változásokról

2017. január 1-jével módosuló közbeszerzési szabályozás – Naprakész tudás a változásokról   2017. január 1-jével számos releváns módosítás és újítás került bevezetésre a közbeszerzési jog területén, mely mind az ajánlatkérőknek mind az ajánlattevőknek(részvételre jelentkezőknek) jelentős változás a korábbi szabályozásokhoz képest. Egy-egy törvényi módosulás nem megfelelő értelmezése vagy nem időben történő alkalmazása jogszabályba ütközéssel járhat, így a változó releváns szabályokat vizsgáljuk meg most közösen közelebbről, hogy naprakész tudással rendelkezzünk. Legjelentősebb módosításnak mondható, hogy a közbeszerzési­ értékhatárok – melyeket a 2016. évi […]

EU Zöld közbeszerzési követelmények utakra vonatkozóan magyarul

EU Zöld közbeszerzési követelmények utakra vonatkozóan magyarul   Az Unió idén júniusban tette közzé az utak tervezésére, kivitelezésére és karbantartására vonatkozó alap- és átfogó  GPP követelményeket angol nyelven, amelyek mostantól 23 nyelven- köztük magyarul is- elérhetők. Az új  dokumentum az „utak” termékcsoportra vonatkozóan kidolgozott EU GPP-követelményeket tartalmazza, és kiegészítésül készült hozzá egy útmutató is, amely tájékoztatást nyújt arról, hogy miként építhetők be eredményesen ezek a GPP-követelmények a közbeszerzési eljárásba. A kísérő technikai háttérjelentés részletesebben ismerteti e követelmények kiválasztásának indokait, és […]