logo

ÁSZ jelentés – törvénysértő ingatlankezelés

ÁSZ jelentés – törvénysértő ingatlankezelés

Az állami ingatlanok vagyonkezelésére vonatkozó szerződések nem voltak szabályszerűek, megszűnésük után nem biztosították az állami vagyon védelmét. Ezt állapította meg az Állami Számvevőszék a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és ingatlankezelő cége működésérről. A Kiving Kft. tételes leltárt éveken át nem készített, az ingatlanokat jogszerűtlenül használta, a számviteli törvényt rendszeresen megsértette, több közbeszerzést a tulajdonos hozzájárulása nélkül intézett el vagy éppen ki se írt tendert – derül ki az ÁSZ-jelentésből.

A Kiving Kft. 2010 és 2014 közötti tevékenységéről van szó, ezt vizsgálta idén az Állami Számvevőszék – jelentésével július végére készült el.

Az ÁSZ elsőként azt vizsgálta, az MNV szabályszerűen alakította-e ki a Kiving Kft. részvétlével a vagyongazdálkodás feltételeit. Erre a válasz jellemzően nemleges volt.

A Kiving 2001-ben kötött az átvett állami ingatlanokra vagyongazdálkodási szerződést a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő elődjével, a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal. 2003-ban a szerződéseket tíz éves futamidejűre alakították át.

Az ÁSZ-jelentés szerint a Kiving több fővárosi ingatlanra kötött vagyongazdálkodási szerződései eleve nem voltak rendben. Két okból:

  • a tulajdonosi joggyakorlást, a vagyongazdálkodási feladatok szabályozott és átlátható végrehajtását nem biztosították teljes körűen,
  • a vagyonkezelési szerződések nem feleltek meg a hatályos jogszabályoknak – állapította meg az ÁSZ.

Megtartották

2013-ban a vagyonkezelési szerződések megszűntek, azt követően:„az állami vagyonnal való felelős gazdálkodáshoz szükséges követelmények nem voltak biztosítottak.” – közölte vizsgálatában tényként az ÁSZ.

Hab a tortán, hogy a vagyonkezelési szerződések lejártakor az ingatlanok a Kivingnél maradtak, ezeket jogcím nélkül használta tovább. Ez a tulajdonost képviselő MNV Zrt.-t se zavarta: „Az MNV Zrt. nem intézkedett a jogellenes állapot megszüntetésére, az ingatlanok használati jogcímének rendezésére”.
Az MNV-t olyannyira nem foglalkoztatta ez a kérdés, hogy az ÁSZ-ellenőrzés befejezéséig a vagyonkezelési szerződésben előírt átadásátvétellel való elszámolás nem is történt meg.

Kiving

A Kivinget a magyar állam 2001-ben 200 millió forint törzstőkével alapította, hogy állami tulajdonú ingatlanokat kezeljen, üzemeltessen – ahol szükséges, beruházásokat intézzen.

A cég felügyeletét a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-re bízta.
A Kiving 2014-ben 1,7 milliárd értékű állami ingatlanvagyont kezelt 164 főt foglalkoztatva – azóta a dolgozói létszám 245-re emelkedett.

Hol a leltár?

A vizsgálat második része azt állapította meg, hogy a Kiving Kft. kezelésben lévő ingatlanok nyilvántartása a vagyonkezelési szerződések megszűnését követően nem felelt meg a számviteli törvény előírásának. Azért nem, mert a Kiving 2013 után az érintett ingatlanokra vonatkozó vagyonkezelési szerződéssel már nem rendelkezett. Elszámolást pedig – mint feljebb írtuk – nem készített a kezelt vagyonról.

Hasonlóképpen hiányolta az ÁSZ az el nem készült leltárakat: „Az éves beszámolókat leltárral nem támasztották alá.”

Ilyen dokumentumokat nem talált az ÁSZ. Miközben a számviteli törvény megköveteli egy cég beszámolójához, a mérleg tételeinek alátámasztásához leltár összeállítását és megőrizését, amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza az eszközöket. Ezzel szemben a „vagyonkezelt eszközök leltározása egyik ellenőrzött évben sem történt meg” – húzta alá a számvevőszék.

Az ÁSZ a a bevételek és a ráfordítások elszámolását se találta rendben 2011-2013-ban, azt a Kivingben szabálytalanul állították elő.

Ugyanígy az ingatlanok értékcsökkenésénél is hibáztak: a vagyonkezelési szerződések megszűnését követően is elszámoltak az ingatlanokra értékcsökkenési leírást. Az ÁSZ szerint ezzel „olyan költséget mutattak ki, amelyre vonatkozóan szerződéssel nem rendelkeztek.”


magyar nemzeti vagyonkezelő zrt; állami vagyonkezelő; központ; Budapest; épület; illusztráció; Pozsonyi út

Engedély vagy tender nélkül

Volt probléma a közbeszerzésekkel is. A Kiving Kft. 2013-ban 92+49 millió forint értékben hirdetmény közzététele nélkül két tárgyalásos eljárást indított. Ezek eredményei vállalkozási szerződések lettek, amelyekkel az volt a bökkenő, hogy az MNV Zrt. által elfogadott közbeszerzési tervben nem szerepeltették. Sőt, a szerződésekhez az MNV Zrt. jóváhagyása sem volt meg – állapította meg az ÁSZ.

A Kiving Kft. a két közbeszerzési eljárás megindításával az alapítóokirat előírását is figyelmen kívül hagyta: nem kérte ki a felügyelőbizottság véleményét.

A Kiving Kft. 2013-2014-ben épületek felújítására és régészeti tevékenységre úgy kötött megbízási szerződést, hogy a közbeszerzési törvényt megsértette. Nem folytatott le közbeszerzési eljárást.


Ki felel?

Az ÁSZ a feltárt vagyonkezelési szabálytalanságok miatt személyi felelősségre vonásokat javasolt az MNV vezérigazgatójának és a Kiving ügyvezetőjének.

Utóbbinak azt is javasolta, hogy az elmaradt vagyonleltárok, a be nem tartott közbeszerzési törvény felelőseit szintén vonja felelősségre – szükség esetén.

Az állami vagyonnal való szabályszerű gazdálkodás helyreállítása érdekében a vagyonkezelésből kikerült ingatlanok elszámolását és jövőbeli hasznosítását javasolták. Az ÁSZ ugyanígy az elmaradt leltárok pótlását, és az önköltségszámítás rendjének kidolgozását is kérte.

Hogy a felsoroltak miatt az államot érte-e vagyonvesztés, erre vonatkozó megállapítást az ÁSZ nem tett.

Forrás: vs.hu/gazdasag

  • Share

Leave a reply