logo

Adatkezelési nyilatkozat, és Felhasználási Szabályzat

Adatkezelési nyilatkozat
és
felhasználási szabályzat

(Hatály: 2016. év november hó 7. -től jelenleg is hatályos)

Jelen weboldal üzemeltetője a Közbeszerzési Fórum Bt. közbeszerzési és/vagy felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadást és/vagy jogi szolgáltatást nem nyújt a weboldalon keresztül. A Felhasználók (regisztrált ajánlatkérők/ajánlattevők) által feltett kérdésekre és válaszokra minden esetben a rendszerhez csatlakozott szakemberek válaszolnak.

A jelen weboldal tulajdonosa, valamint üzemeltetője bizalmasan kezeli a látogatók és a regisztrálók személyes adatait, és megtesz minden olyan technikai, szervezési és biztonsági, intézkedést, amely garantálja az adatok biztonságát. Továbbá védi a látogatók személyes adatait és tiszteletben tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogát.

A Közbeszerzési Fórum látogatói és regisztrált tagjai jelen weboldalt, és azon keresztül nyújtott a szolgáltatás(oka)t önkéntesen használják, a regisztráció nyújtotta plusz szolgáltatásokat önként veszik igénybe.

A Közbeszerzési Fórumon a Szakmai kérdések-válaszok, a Döntőbizottsági határozatok és ítéletek, valamint a Szakembert keresek funkciók csak regisztrációt követően vehetőek igénybe, míg a többi menüpontok regisztráció nélkül is elérhetőek a Tisztelt Érdeklődőek számára. A honlapnak így létezhet olyan része, amely személyes adatok megadásával egybekötött regisztráció nélkül nem használható. Ezen esetekben a regisztrálni kívánt felhasználó önként dönt a szolgáltatás igénybevételével az adatainak megadásáról is.

A regisztrálni kívánt tagoknak minden esetben két e-mail címek kell megadniuk: egy saját (privát) e-mail címet melyen a közvetlen kapcsolatfelvétel folyik a regisztrálni kívánt/regisztrált taggal, valamint egy munkahelyi e-mail címet az illetéktelen személyek által történő regisztrálás elkerülése végett. Ha valaki nem kíván külön e-mail címeket megadni, akkor lehetősége van arra, hogy a saját (privát) e-mail cím megegyezzen a munkahelyi e-mail címével, vagy fordítva.

A Közbeszerzési Fórum nem vállal felelősséget azért, amennyiben esetlegesen ajánlatkérőként nem a ténylegesen ajánlatkérői oldalon dolgozó érintett regisztrálja magát és/vagy ajánlattevőként nem a ténylegesen ajánlattevői oldalon dolgozó érintett regisztrálja magát. Ennek érdekében a Közbeszerzési Fórum csak fenntartja magának arra a jogot, amennyiben e körben kétség merüljön fel, úgy a megadott elérhetőségeken keresztül ennek valódisága felől meggyőződhessen. A Közbeszerzési Fórum Bt. nem vállal semmilyen felelősséget, és kizár minden olyan kártérítési és/vagy egyéb jogcímen bármilyen igényt, amely abból adódik, hogy ajánlatkérőként nem a ténylegesen ajánlatkérői oldalon dolgozó érintett regisztrálja/regisztrálta magát és/vagy ajánlattevőként nem a ténylegesen ajánlattevői oldalon dolgozó érintett regisztrálja/regisztrálta magát. Mindezek alapján a regisztrált tagok kötelesek nem felismerhető felhasználási nevet választani, a szakmai kérdéseiket és válaszaikat oly módon feltenni ill. megadni, hogy azzal a saját munkájukból/megbízukból eredő titoktartási szabályoknak maradéktalanul eleget tegyenek.

A Közbeszerzési Fórum kifejezetten felhívja a Felhasználók figyelmét arra, hogy közbeszerzési szolgáltatást nem nyújt a www.kozbeszerzesiforum.hu weboldalon keresztül.

A Közbeszerzési Fórum a Felhasználó(k) magatartásáért más regisztráltakkal, oldallátogatókkal, , illetve harmadik személlyel szemben semmilyen felelősséggel, illetve helytállási kötelezettséggel sem tartozik.

A Közbeszerzési Fórum nem vállal semmilyen felelősséget olyan – elsősorban számítástechnikai vírus okozta – károkért, amelyek a regisztráltak, oldallátogatók számítástechnikai berendezésében vagy egyéb tulajdonában a belépés, a Weboldal használata során keletkezett. A Közbeszerzési Fórum szintén nem vállal felelősséget a Weboldal az internetszolgáltató hibájából történő elérhetetlenségéért, lassú működéséért.

Kizárt a Közbeszerzési Fórum felelőssége minden olyan magatartásért (különösen kárért), amely a Weboldal– szolgáltatás – szakszerűtlen, jogszerűtlen, ÁSZF-ellenes használatából ered.

Jelen szerződés teljesítése során Közbeszerzési Fórum -nak nem kötelezettsége (felelőssége) a regisztráltak, oldallátogatók hibás tájékoztatásának feltárása és javítása.

A Weboldal tartalma (pl.: szöveg, adat, videó, audió, kép stb. – a továbbiakban: anyagok) – ide nem értve a regisztráltak, oldallátogatók Közbeszerzési Fórum rendelkezésére bocsátott anyagokat a Közbeszerzési Fórum kizárólagos szellemi tulajdonát képezi, annak – akár online, akár nyomtatott vagy bármilyen egyéb módon történő – felhasználására kizárólag a Közbeszerzési Fórum előzetes hozzájárulásával (engedélyével) kerülhet sor. A Weboldal egyes részei kizárólag egyéni (saját) felhasználás céljából menthetők vagy nyomtathatók ki. Ez a jogosultság azonban nem jelent hozzájárulást (engedélyt) a letöltött anyagok kereskedelmi céllal történő többszörözéséhez, terjesztéséhez, hozzáférhetővé (letölthetővé) tételéhez, adatbázisban való tárolásához, illetve bármilyen átdolgozásához. A Weboldalon található képeket harmadik személyek csak kifejezett engedéllyel használhatják fel. A felhatalmazás nélkül történő felhasználásuk sérti a szerzői és a személyiségi jogok védelméről szóló jogszabályokat.

Egyúttal tájékoztatjuk, hogy a honlap működtetése során rögzíthetjük a felhasználók IP-címét, amelyből bizonyos esetben következtetni lehet a felhasználó személyére. Ebben az esetben az adatmentésnek technikai célja van, elengedhetetlen a rendszer folyamatos működéséhez, ám a naplóállományok elemzése során ezeket az adatokat más információval nem kapcsoljuk össze.

A Közbeszerzési Fórum használói a nevük és e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy technikai, számlázással kapcsolatosan, avagy kereskedelmi célból jelen weboldal üzemeltetője üzenetet küldhessen.

Az oldal tartalmai nem minősülnek jogi és/vagy közbeszerzési tanácsadásnak.

Az adatkezelési elvek összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
 • évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről;
 • évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól;
 • évi LXXVI. törvény a szerzői jogról;

Az adatkezelés célja, jogalapja:

 • Hozzáférés biztosítása a jelen weboldalon elérhető szolgáltatásokhoz, és a szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó – törvényi előíráson alapuló – nyilvántartások és adatszolgáltatások teljesítése.
 • Tájékoztatók és ajánlatok küldése a közbeszerzéssiforum.hu használói számára az oldal üzemeltetőjétől az aktuális szolgáltatásaikról és termékeikről.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés időtartamának meghatározása a mindenkori hatályos törvényi előírásokon alapul. 

Az adatok kezelésére és feldolgozására jogosultak:

A kozbeszerzesiforum.hu oldalon megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelést kizárólag a Közbeszerzési Fórum Bt. végez, szervere szerződött szolgáltatónál van elhelyezve, ám e szolgáltató nem jogosult az adatokat kezelni, így nem minősül adatfeldolgozónak sem.

A Közbeszerzési Fórum Bt. mint adatkezelő a szolgáltatások folyamatos biztosításával kapcsolatos adminisztrációs és dokumentumkezelési feladatokhoz (a szolgáltatás számlái, marketing célú levelek, ajánlatok elkészítése és postázása) esetenként külső szolgáltatót mint adatfeldolgozót vesz igénybe. Ezen szolgáltatók a szerződés szerinti feladataik elvégzése után az átadott adatokat kötelesek megsemmisíteni vagy a Közbeszerzési Fórum Bt számára visszaszolgáltatni.

Adatok továbbítása:

A Közbeszerzési Fórum Bt. az előző pont és a törvényi előírás alapján továbbítja a kezelt adatokat.

Jogorvoslat:

Ön bármikor megtilthatja a tájékoztatók és ajánlatok küldését jelen weboldal üzemeltetője szolgáltatásairól és termékeiről. Ehhez használhatja bármelyik tőlünk kapott e-mail alján lévő leiratkozó linket, amelyre kattintva automatikusan töröljük adatait adatbázisunkból vagy egy e-mailt kell küldeni az info kukac kozbeszerzesiforum.hu e-mail címre, mely tartalmazza az Ön azonosításához szükséges adatokat (pl. felhasználói nevét, avagy az Ön nálunk szereplő, töröltetni kívánt e-mail címét) és egyértelmű kérését adatai törléséről.

Cookie-k

A szolgáltatás üzemeltetése során – a teljesebb kiszolgálás érdekében – a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyezhetünk el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a felhasználó bármikor törölheti számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét úgy, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül a kozbeszerzesiforum.hu oldal működése nem teljes értékű.

A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

 Linkek

Oldalaink más oldalakra mutató linkeket is tartalmazhatnak. Ezen céloldalak adatkezeléséért és/vagy azok tartalmáért, és/vagy azok által okozott károkért a Közbeszerzési Fórum Bt. nem vállal felelősséget.

Facebook Like, Ajánlás, Komment és regisztráció

Az oldalakon található Like és Ajánlom gomb esetében, valamint a Facebook felhasználói fiókkal történő kommentelésnél történő adatkezelésről itt olvashat.

Google Analitika

Weboldalunk a Google, Inc. („Google”) által nyújtott Google Analitika webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Inc. adatkezeléséről itt olvashat.

Az adatkezelési nyilatkozatot és felhasználási szabályzatot a regisztrált személyek és/vagy a regisztrációs kérelmet benyújtó személyek és/vagy a weboldalt látogatókra külön figyelemfelhívás és/vagy elfogadás nélkül hatályos, érvényes, alkalmazandó.

Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-100624/2016., NAIH-100623/2016.

 

Közbeszerzési Fórum Bt.

Adatkezelési nyilatkozat
és
felhasználási szabályzat

(2016. április 15. – 2016. november 7. )

Jelen weboldal üzemeltetője a Közbeszerzési Fórum Bt. közbeszerzési és/vagy felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadást és/vagy jogi szolgáltatást nem nyújt a weboldalon keresztül. A Felhasználók (regisztrált ajánlatkérők/ajánlattevők) által feltett kérdésekre és válaszokra minden esetben a rendszerhez csatlakozott szakemberek válaszolnak.

A jelen weboldal tulajdonosa, valamint üzemeltetője bizalmasan kezeli a látogatók és a regisztrálók személyes adatait, és megtesz minden olyan technikai, szervezési és biztonsági, intézkedést, amely garantálja az adatok biztonságát. Továbbá védi a látogatók személyes adatait és tiszteletben tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogát.

A Közbeszerzési Fórum látogatói és regisztrált tagjai jelen weboldalt, és azon keresztül nyújtott a szolgáltatás(oka)t önkéntesen használják, a regisztráció nyújtotta plusz szolgáltatásokat önként veszik igénybe.

A Közbeszerzési Fórumon a Szakmai kérdések-válaszok, a Döntőbizottsági határozatok és ítéletek, valamint a Szakembert keresek funkciók csak regisztrációt követően vehetőek igénybe, míg a többi menüpontok regisztráció nélkül is elérhetőek a Tisztelt Érdeklődőek számára. A honlapnak így létezhet olyan része, amely személyes adatok megadásával egybekötött regisztráció nélkül nem használható. Ezen esetekben a regisztrálni kívánt felhasználó önként dönt a szolgáltatás igénybevételével az adatainak megadásáról is.

A regisztrálni kívánt tagoknak minden esetben két e-mail címek kell megadniuk: egy saját (privát) e-mail címet melyen a közvetlen kapcsolatfelvétel folyik a regisztrálni kívánt/regisztrált taggal, valamint egy munkahelyi e-mail címet az illetéktelen személyek által történő regisztrálás elkerülése végett. Ha valaki nem kíván külön e-mail címeket megadni, akkor lehetősége van arra, hogy a saját (privát) e-mail cím megegyezzen a munkahelyi e-mail címével, vagy fordítva.

A Közbeszerzési Fórum nem vállal felelősséget azért, amennyiben esetlegesen ajánlatkérőként nem a ténylegesen ajánlatkérői oldalon dolgozó érintett regisztrálja magát és/vagy ajánlattevőként nem a ténylegesen ajánlattevői oldalon dolgozó érintett regisztrálja magát. Ennek érdekében a Közbeszerzési Fórum csak fenntartja magának arra a jogot, amennyiben e körben kétség merüljön fel, úgy a megadott elérhetőségeken keresztül ennek valódisága felől meggyőződhessen. A Közbeszerzési Fórum Bt. nem vállal semmilyen felelősséget, és kizár minden olyan kártérítési és/vagy egyéb jogcímen bármilyen igényt, amely abból adódik, hogy ajánlatkérőként nem a ténylegesen ajánlatkérői oldalon dolgozó érintett regisztrálja/regisztrálta magát és/vagy ajánlattevőként nem a ténylegesen ajánlattevői oldalon dolgozó érintett regisztrálja/regisztrálta magát. Mindezek alapján a regisztrált tagok kötelesek nem felismerhető felhasználási nevet választani, a szakmai kérdéseiket és válaszaikat oly módon feltenni ill. megadni, hogy azzal a saját munkájukból/megbízukból eredő titoktartási szabályoknak maradéktalanul eleget tegyenek.

A Közbeszerzési Fórum kifejezetten felhívja a Felhasználók figyelmét arra, hogy közbeszerzési szolgáltatást nem nyújt a www.kozbeszerzesiforum.hu weboldalon keresztül.

A Közbeszerzési Fórum a Felhasználó(k) magatartásáért más regisztráltakkal, oldallátogatókkal, , illetve harmadik személlyel szemben semmilyen felelősséggel, illetve helytállási kötelezettséggel sem tartozik.

A Közbeszerzési Fórum nem vállal semmilyen felelősséget olyan – elsősorban számítástechnikai vírus okozta – károkért, amelyek a regisztráltak, oldallátogatók számítástechnikai berendezésében vagy egyéb tulajdonában a belépés, a Weboldal használata során keletkezett. A Közbeszerzési Fórum szintén nem vállal felelősséget a Weboldal az internetszolgáltató hibájából történő elérhetetlenségéért, lassú működéséért.

Kizárt a Közbeszerzési Fórum felelőssége minden olyan magatartásért (különösen kárért), amely a Weboldal– szolgáltatás – szakszerűtlen, jogszerűtlen, ÁSZF-ellenes használatából ered.

Jelen szerződés teljesítése során Közbeszerzési Fórum -nak nem kötelezettsége (felelőssége) a regisztráltak, oldallátogatók hibás tájékoztatásának feltárása és javítása.

A Weboldal tartalma (pl.: szöveg, adat, videó, audió, kép stb. – a továbbiakban: anyagok) – ide nem értve a regisztráltak, oldallátogatók Közbeszerzési Fórum rendelkezésére bocsátott anyagokat a Közbeszerzési Fórum kizárólagos szellemi tulajdonát képezi, annak – akár online, akár nyomtatott vagy bármilyen egyéb módon történő – felhasználására kizárólag a Közbeszerzési Fórum előzetes hozzájárulásával (engedélyével) kerülhet sor. A Weboldal egyes részei kizárólag egyéni (saját) felhasználás céljából menthetők vagy nyomtathatók ki. Ez a jogosultság azonban nem jelent hozzájárulást (engedélyt) a letöltött anyagok kereskedelmi céllal történő többszörözéséhez, terjesztéséhez, hozzáférhetővé (letölthetővé) tételéhez, adatbázisban való tárolásához, illetve bármilyen átdolgozásához. A Weboldalon található képeket harmadik személyek csak kifejezett engedéllyel használhatják fel. A felhatalmazás nélkül történő felhasználásuk sérti a szerzői és a személyiségi jogok védelméről szóló jogszabályokat.

Egyúttal tájékoztatjuk, hogy a honlap működtetése során rögzíthetjük a felhasználók IP-címét, amelyből bizonyos esetben következtetni lehet a felhasználó személyére. Ebben az esetben az adatmentésnek technikai célja van, elengedhetetlen a rendszer folyamatos működéséhez, ám a naplóállományok elemzése során ezeket az adatokat más információval nem kapcsoljuk össze.

A Közbeszerzési Fórum használói a nevük és e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy technikai, számlázással kapcsolatosan, avagy kereskedelmi célból jelen weboldal üzemeltetője üzenetet küldhessen.

Az oldal tartalmai nem minősülnek jogi és/vagy közbeszerzési tanácsadásnak.

Az adatkezelési elvek összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
 • évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről;
 • évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól;
 • évi LXXVI. törvény a szerzői jogról;

Az adatkezelés célja, jogalapja:

 • Hozzáférés biztosítása a jelen weboldalon elérhető szolgáltatásokhoz, és a szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó – törvényi előíráson alapuló – nyilvántartások és adatszolgáltatások teljesítése.
 • Tájékoztatók és ajánlatok küldése a közbeszerzéssiforum.hu használói számára az oldal üzemeltetőjétől az aktuális szolgáltatásaikról és termékeikről.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés időtartamának meghatározása a mindenkori hatályos törvényi előírásokon alapul. 

Az adatok kezelésére és feldolgozására jogosultak:

A kozbeszerzesiforum.hu oldalon megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelést kizárólag a Közbeszerzési Fórum Bt. végez, szervere szerződött szolgáltatónál van elhelyezve, ám e szolgáltató nem jogosult az adatokat kezelni, így nem minősül adatfeldolgozónak sem.

A Közbeszerzési Fórum Bt. mint adatkezelő a szolgáltatások folyamatos biztosításával kapcsolatos adminisztrációs és dokumentumkezelési feladatokhoz (a szolgáltatás számlái, marketing célú levelek, ajánlatok elkészítése és postázása) esetenként külső szolgáltatót mint adatfeldolgozót vesz igénybe. Ezen szolgáltatók a szerződés szerinti feladataik elvégzése után az átadott adatokat kötelesek megsemmisíteni vagy a Közbeszerzési Fórum Bt számára visszaszolgáltatni.

Adatok továbbítása:

A Közbeszerzési Fórum Bt. az előző pont és a törvényi előírás alapján továbbítja a kezelt adatokat.

Jogorvoslat:

Ön bármikor megtilthatja a tájékoztatók és ajánlatok küldését jelen weboldal üzemeltetője szolgáltatásairól és termékeiről. Ehhez használhatja bármelyik tőlünk kapott e-mail alján lévő leiratkozó linket, amelyre kattintva automatikusan töröljük adatait adatbázisunkból vagy egy e-mailt kell küldeni az info kukac kozbeszerzesiforum.hu e-mail címre, mely tartalmazza az Ön azonosításához szükséges adatokat (pl. felhasználói nevét, avagy az Ön nálunk szereplő, töröltetni kívánt e-mail címét) és egyértelmű kérését adatai törléséről.

Cookie-k

A szolgáltatás üzemeltetése során – a teljesebb kiszolgálás érdekében – a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyezhetünk el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a felhasználó bármikor törölheti számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét úgy, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül a kozbeszerzesiforum.hu oldal működése nem teljes értékű.

A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

 Linkek

Oldalaink más oldalakra mutató linkeket is tartalmazhatnak. Ezen céloldalak adatkezeléséért és/vagy azok tartalmáért, és/vagy azok által okozott károkért a Közbeszerzési Fórum Bt. nem vállal felelősséget.

Facebook Like, Ajánlás, Komment és regisztráció

Az oldalakon található Like és Ajánlom gomb esetében, valamint a Facebook felhasználói fiókkal történő kommentelésnél történő adatkezelésről itt olvashat.

Google Analitika

Weboldalunk a Google, Inc. („Google”) által nyújtott Google Analitika webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Inc. adatkezeléséről itt olvashat.

Az adatkezelési nyilatkozatot és felhasználási szabályzatot a regisztrált személyek és/vagy a regisztrációs kérelmet benyújtó személyek és/vagy a weboldalt látogatókra külön figyelemfelhívás és/vagy elfogadás nélkül hatályos, érvényes, alkalmazandó.

Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: Bejegyzés folyamatban

 

Közbeszerzési Fórum Bt.