logo

Monthly Archives: február 2017

kalapács

Kúria elvi határozata

A Kúria a bíróság kijelölésének témakörében hozott elvi jelentőségű határozatot, azaz a 3/2017. közigazgatási elvi határozat Abban a kérdésben kellett a Kúriának dönteni, vajon a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatát az egységes per szerinti áttétel alkalmazása előtt felülvizsgáló, jogerős, bírósági ítélet esetén a folyamatban lévő érvénytelenségi per tekintetében melyik bíróság az illetékes. A Kúria általi kijelölést indítványozó Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság szerint a közigazgatási per lezárulta miatt a polgári perrel való egyesítés nem lehetséges a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 164. § (6) bekezdése alapján. A Kúria arra az álláspontra helyezkedett, hogy […]

döntőbizottsági határozat

Közbeszerzési törvény (Kbt.) angolul

Megjelent az új Kbt. angol nyelvű verziója A Közbeszerzési Hatóság elkészítette a közbeszerzésekről szóló 2015. évi  CXLIII.törvény angol nyelvű verzióját. Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy a dokumentum nem tekinthető hivatalos fordításnak. A törvény 2017. február 1-től hatályos angol nyelvű verziója elérhető innen.   Forrás: Közbeszerzési Hatóság

Új útmutatók

Új útmutatók jelentek meg a Közbeszerzési Értesítőben A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács új útmutatót bocsátott ki a Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pontja szerinti jogsértés súlyosságának megítéléséhez kapcsolódó szempontokról, amely – a Kbt. 197. § (7) bekezdéséhez kapcsolódóan – a 2017. január 1. és 2017. március 31. közötti időszakban irányadó, a Kbt.62. §-a (1) bekezdésének q) pontja szerinti kizáró ok megfelelő alkalmazásához kíván segítséget nyújtani a jogalkalmazók számára. A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács új útmutatót bocsátott ki […]

Módosuló jogszabály

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 16. szám (E rendelet alkalmazásában) „29a. nonprofit szervezet: az egyesület, köztestület, alapítvány, közalapítvány, alapítvány vagy közalapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége, nonpro’t gazdasági társaság, szociális szövetkezet, helyi önkormányzat, költségvetési szerv, egyházi jog személy, európai gazdasági egyesülés, európai szövetkezet, európai területi társulás, társasház, építőközösség, kivéve a biztosító egyesületet, a politikai pártot és a munkáltatói vagy munkavállalói érdekképviseleti szervezetet,” 4. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. […]